Risvollan

Risvollan lokale senter ligger inntil marka sør-øst i Trondheim. Det er ca 5600 personer som bor i gangavstand til sentrum på stedet, noe som gjør det til et mellomstort lokalsentrum i byen.

Store deler av Risvollan ble bygget ut på 70-tallet etter en overordnet områdeplan, og bærer preg av dette med tett-lav rekkehusbebyggelse, grønne landskapsrom og gangvei-nett adskilt fra hovedveiene for biler. Noen mindre områder i sør-øst er bygget ut med boliger de siste årene.

Risvollan senter er områdets tydelige midtpunkt markert med et av byens første høyhus. Dette området står foran store forandringer de neste årene ettersom planarbeid er startet opp for ombygging og nybygging av senteret og nabotomta.

Byplankontoret har laget en stedsanalyse for Risvollan lokale sentrum, som du finner her.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Innenfor en radius på om lag 10 min gange (800m) fra sentrum finner du...

  • 779 arbeidsplasser

  • 5629 innbyggere:

    • 0-16 år: 1152

    • 16-66 år: 3718

    • 67+ år: 759

  • Befolkningstetthet: 2,8 personer/dekar

  • Utnyttelsesgrad: 16%

Tall per 15.01.2018

Fortell oss hva du mener om Risvollan lokale sentrum!

Klikk her for å legge inn dine forslag til tiltak og endringer


Annen aktuell informasjon

Risvollan_samlet analyse.pdf

Stedsanalyse

Hele analysen finner du her.