Ranheim

Byplankontoret i Trondheim kommune arbeider med kommunedelplan for Ranheim. Du finner mer informasjon på en egen nettside.

Ranheim er et bydelssentrum øst i Trondheim. Stedet har en lang historie fra jordbruks-bygd til industritett-sted til tippeliga-bydel. I dag bor det omtrent 3500 mennesker i gangavstand til sentrum på stedet, men flere skal det bli ettersom store boligområder er under bygging.

På Ranheim er det mange lokalsenterfunksjoner. I området på sletta ved Ranheim skole er det mange tjeneste- og aktivitetstilbud. Ranheim idrettshall har en stor målgruppe, ikke bare blant lokalbefolkningen på Ranheim, men også for de som driver med sport i byen. Ved idrettshallen finnes også bibliotek, kulturscene, treningssenter og næringsvirksomhet som tannlege. Ranheim stadion tiltrekker seg folk, både på eliteseriekamper og til lokale oppgjør. Videre finnes det barnehager, helse-velferdssenter og restaurant.

Mange områder på Ranheim er under endring. Planer for et nytt lokalsentrumsområde med blant annet et bredere handelstilbud enn det som finnes på Ranheim i dag, er underveis. Metrobuss har sin endestasjon her. I tillegg bygges det nye boliger, både i Ranheimsfjæra og på Vestre Ranheim.


Byplankontoret har laget en stedsanalyse for Ranheim lokale sentrum, som du finner her.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Innenfor en radius på om lag 10 min gange (800m) fra sentrumspunkt 1 finner du...

 • 861 arbeidsplasser

 • 3435 innbyggere:

  • 0-16 år: 787

  • 16-66 år: 2194

  • 67+ år: 454

 • Befolkningstetthet: 1,7 personer/dekar

 • Utnyttelsesgrad: 11%


Innenfor en radius på om lag 10 min gange (800m) fra sentrumspunkt 2 finner du...

 • 1082 arbeidsplasser

 • 3380 innbyggere:

  • 0-16 år: 738

  • 16-66 år: 2180

  • 67+ år: 462

 • Befolkningstetthet: 1,7 personer/dekar

 • Utnyttelsesgrad: 11%

Tall per 15.01.2018

Annen aktuell informasjon

Kommunedelplan for Ranheim

Byplankontoret i Trondheim kommune jobber nå med kommunedelplan for Ranheim. Se mer informasjon på nettsiden til arbeidet med kommunedelplanen for Ranheim her.