Ranheim

Ranheim er et bydelssentrum øst i Trondheim. Stedet har en lang historie fra jordbruks-bygd til industritett-sted til tippeliga-bydel. I dag bor det omtrent 3500 mennesker i gangavstand til sentrum på stedet, men flere skal det bli ettersom store boligområder er under bygging.

På Ranheim er det mange lokalsenterfunksjoner. I området på sletta ved Ranheim skole er det mange tjeneste- og aktivitetstilbud. Ranheim idrettshall har en stor målgruppe, ikke bare blant lokalbefolkningen på Ranheim, men også for de som driver med sport i byen. Ved idrettshallen finnes også bibliotek, kulturscene, treningssenter og næringsvirksomhet som tannlege. Ranheim stadion tiltrekker seg folk, både på eliteseriekamper og til lokale oppgjør. Videre finnes det barnehager, helse-velferdssenter og restaurant.

Mange områder på Ranheim er under endring. Planer for et nytt lokalsentrumsområde med blant annet et bredere handelstilbud enn det som finnes på Ranheim i dag, er underveis. Metrobuss har sin endestasjon her. I tillegg bygges det nye boliger, både i Ranheimsfjæra og på Vestre Ranheim.


Byplankontoret har laget en stedsanalyse for Ranheim lokale sentrum, som du finner her.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Innenfor en radius på om lag 10 min gange (800m) fra sentrumspunkt 1 finner du...

 • 861 arbeidsplasser
 • 3435 innbyggere:
  • 0-16 år: 787
  • 16-66 år: 2194
  • 67+ år: 454
 • Befolkningstetthet: 1,7 personer/dekar
 • Utnyttelsesgrad: 11%

Innenfor en radius på om lag 10 min gange (800m) fra sentrumspunkt 2 finner du...

 • 1082 arbeidsplasser
 • 3380 innbyggere:
  • 0-16 år: 738
  • 16-66 år: 2180
  • 67+ år: 462
 • Befolkningstetthet: 1,7 personer/dekar
 • Utnyttelsesgrad: 11%
Tall per 15.01.2018

Fortell oss hva du mener om Valentinlyst sentrum!

Klikk her for å legge inn dine forslag til tiltak og endringer

Annen aktuell informasjon

Ranheim_samlet analyse nytt utsnitt.pdf

Stedsanalyse

Hele analysen finner du her.

KDP Ranheim

Kommunedelplan for Ranheim er under arbeid

Utvikling ved Peder Myhres veg

Regulering av en ny del av Ranheim sentrum er underveis.

Ranheim Vestre

Boliger under bygging.

Dobbeltspor?

Bane nord skal bygge nytt dobbeltspor. Båndlagt område?

Stasjonen

Mulig gjenåpning av Ranheim jernbanestasjon.