Framdrift

FASE:

Høring

FASE: Etterarbeid

FASE: Sluttbehandling