รายงานการประชุมประจำเดือน

บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 16 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. คลิก
บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารบุคคล งบประมาณ และแผนงาน 17 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. คลิก
บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 18 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. คลิก
บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป 19 พ.ค. 63 เวลา 09.30 น. คลิก

รายงานการประชุมประจำเดือน