รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: 27 ก.ค. 2020, 5:18:17

เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563 นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ดำเนินการรับนักเรียนชั้น ม.1ในวันทีี่ 18 มิถุนายน 2563 และ ม.4 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563  ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับความร่วมมือจาก รพสต.หนามแท่ง ในการคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าบริเวณหอประชุมโรงเรียน