นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: 25 พ.ย. 2020, 4:23:35

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับการประเมินนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาจาก คณะกรรมการนิเทศฯซึ่งประกอบด้วย นายบพิตร มีหนองหว้า  กตปน.สพม.29 ประธาน นายวิเชียร แสงศรี ผอ.รร.เขมราฐพิทยาคม นายสรุศ หรุจันทร์ศน. สพม.29