การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่โพสต์: 30 ม.ค. 2019, 2:40:52

   

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้กำหนดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก