พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่โพสต์: 15 มิ.ย. 2018, 13:47:41

         วัน พฤหัสบดี  ที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอน ให้ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ครูได้มอบให้กับนักเรียน และในวันเดียวกัน ทางฝ่ายกิจการนักเรียนก็มีกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี