ประชุมหัวหน้าฝ่ายงานและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

วันที่โพสต์: 27 ก.ค. 2020, 5:58:49

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดการประชุมหัวหน้าฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ณ ห้อง E-classroom