ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

วันที่โพสต์: 28 ก.ย. 2018, 2:54:35

 

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกสิทธิ์ ชิงจันทร์ นายบุญเลี้ยง อาษอาษา นางพัชรา  ตั้งเจริญ และนางสาวพรทิพย์ โอษฐิเวช