ตรวจสุขภาพประจำปี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่โพสต์: 22 ก.พ. 2019, 1:29:40

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ตรวจสุขภาพประจำปี จาก โรงพยาบาลอำเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนได้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกขั้นตอน และต้องขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลอำเภอศรีเมืองใหม่ที่จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของทุกๆ คน ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้