กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่โพสต์: 7 ก.พ. 2019, 2:47:07

      

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ

อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการช่วยกันเก็บขยะบริเวณถนนที่ใช้สำหรับการเดินทางของประชาชนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง