ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันที่โพสต์: 16 มิ.ย. 2020, 6:26:04

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนเมษายน 2563  ด้วยระบบ Video Conference Google meet