การประเมินครูผู้ช่วย วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

วันที่โพสต์: 28 พ.ค. 2019, 3:53:30

 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เพื่อการพัฒนาอย่างเข้ม ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง E-class room มีครูที่รับการประเมินจำนวน 8 ท่าน