งานเลี้ยงส่งและงานต้อนรับ

วันที่โพสต์: 28 พ.ค. 2018, 12:55:20

        

วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดงานเลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยจิรายุทธ อักษรพิมพ์ ท่านได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการที่โรงเรียนปทุมพิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางสาวณปภัช บุญสมศรี ได้บรรจุให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 และทางโรงเรียนได้เลี้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายนรเชฐ เบ้าทอง ท่านย้ายมาจากโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี อ.เขื่องใน จ.อุบลราชนี  รองผู้อำนวยการพรชัย ภูทอง ท่านย้ายมาจากโรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี คณะครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีความยินดีในโอกาสสำคัญนี้