ประชุมสัมนาและแสดงผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก

วันที่โพสต์: 24 ก.พ. 2020, 7:34:27

นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู 9 ท่าน และนักเรียนจำนวน 10 ราย ได้เข้าร่วมการประชุมสัมนาและแสดงผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ณ โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562