อบรมปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล

วันที่โพสต์: 27 ก.ค. 2020, 6:42:40

เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2563 นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางเยาวรัตน์ เจริญจิตร ได้เข้าร่วมการอบรมปฏฺบัติการการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียน (SCQA) ณ ห้องประชุมเบ็ญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช