ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

วันที่โพสต์: 31 ต.ค. 2018, 4:24:38

  

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายนรเชฐ  เบ้าทอง ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ 2 ท่าน คือ

1. นายสมควร  เอกทัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

2. นายมนัญชัย  พลอาษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ท่านผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง