การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดใช้พลังงาน ลดคาร์บอนไดออกไซด์

วันที่โพสต์: 30 ส.ค. 2018, 2:22:16

กิจกรรมการเรียนรู้ ลดขยะ ลดคาร์บอนไดร์ออกไซด์

  

ตัดสติกเกอร์ประหยัดไฟ

  

รณรงค์ประหยัดพลังงานในห้องเรียน

 

เรียนรู้ประหยัดพลังงาน2ผ่านApplication EGAT CO2 Calculator

  

ลดคาร์บอนไดร์ออกไซด์ เสริมสุขภาพ

  

สร้างสื่อการเรียนรู้จากสิ่งของเหลือใช้