ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียน

วันที่โพสต์: 3 ก.ค. 2018, 8:25:21

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนรเชฐ  เบ้าทอง และรองผู้อำนวยการนายพรชัย  ภูทอง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องเรียนสีขาวประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2561 ชนะเลิศระดับชั้น ม.ต้น ห้อง ม.3/1  และชนะเลิศระดับชั้น ม.ปลาย ห้อง ม.5/1 ร่วมกับครูที่ปรึกษา