การแข่งขันกีฬาเปตอง งานกีฬา สพม.29

วันที่โพสต์: 14 พ.ย. 2018, 4:02:11

  

รายงานการแข่งขันเปตอง

รอบแรกชนะเกษมสีมา

รอบสองแพ้ลือคำหาญ

รอบสามรอแข่งกะเกษมสีมาอีกรอบจ้า

รุ่นอายุ. 15. ปี หญิง ไ้ด้. อันดับ 3

รุ่น. 15. ปี ชาย. ตกรอบแต่นักกีฬาชายสุดยอดมาก

หญิง. 18. ปี รอบแรกชนะเกษมสีมารอบ. 2 พบลือคำหาญ

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูพิสอน ผดุงพล และ ครูสุดาวัลย์ จันทนุช