งานมุทิตาจิต นายสุบิน แสงใบ

วันที่โพสต์: 3 ก.ย. 2019, 8:27:34

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนหนามแท่ง พิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 คือ นายสุบิน แสงใบ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 ณ หอประชุม โรงเรียนหนามแท่ง พิทยาคมรัชมังคลาภิเษก