กิจกรรมภายใน

ิกิจกรรมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่และวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2564 — 25 ม.ค. 2021, 4:55:02

กองกำกับการ ตชด. 22 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ — 25 ม.ค. 2021, 4:46:02

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 กลุ่มอายุ 14 ปี — 25 ม.ค. 2021, 4:30:28

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ — 25 ม.ค. 2021, 4:24:07

วันพ่อแห่งชาติ 2564 — 25 ม.ค. 2021, 4:18:34

โครงการส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก และกฎหมายจราจรเบื้องต้น — 25 พ.ย. 2020, 4:52:42

วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า 2563 — 25 พ.ย. 2020, 4:44:14

กิจกรรมวันฮาโลวีน — 25 พ.ย. 2020, 4:35:31

โครงการวิชาการเอื้ออาทร ปีการศึกษา 2563 — 25 พ.ย. 2020, 4:28:36

นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 — 25 พ.ย. 2020, 4:23:35

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 — 30 ก.ย. 2020, 4:50:22

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 — 30 ก.ย. 2020, 3:19:03

จ่ายเงินปัยจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 — 30 ก.ย. 2020, 3:10:38

เปิดบัญชี ธ.ออมสิน นักเรียนทุน กสศ. รายใหม่ 2563 — 30 ก.ย. 2020, 3:07:20

โครงการโรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียนวิถีพุทธ — 30 ส.ค. 2020, 13:03:33

โครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ — 20 ส.ค. 2020, 6:39:06

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง — 13 ส.ค. 2020, 2:55:39

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเข้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2563 — 27 ก.ค. 2020, 6:35:59

ประชุมแม่ค้าร้านค้าโรงอาหารโรงเรียน — 27 ก.ค. 2020, 6:21:56

ประชุมผู้ปกครองแก้ไขปัญหาผลการเรียนนักเรียน — 27 ก.ค. 2020, 6:18:32

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา — 27 ก.ค. 2020, 6:14:01

นิเทศติดตาม โดย ศน.สมรุศ — 27 ก.ค. 2020, 6:08:02

ประชุมหัวหน้าฝ่ายงานและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ — 27 ก.ค. 2020, 5:58:49

ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2563 — 27 ก.ค. 2020, 5:47:13

อบรม PISA STYLE — 27 ก.ค. 2020, 5:32:40

รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 — 27 ก.ค. 2020, 5:18:17

มอบปัจจัยอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) — 27 ก.ค. 2020, 5:08:27

ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2563 — 16 มิ.ย. 2020, 6:26:04

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) — 7 พ.ค. 2020, 9:21:22

ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนเมษายน 2563 — 1 พ.ค. 2020, 5:05:28

กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2562 — 18 ก.พ. 2020, 8:30:23

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 — 18 ก.พ. 2020, 7:49:48

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 32 ปี — 31 ม.ค. 2020, 3:25:07

กิจกรรมวัน Christmas 2019 — 30 ธ.ค. 2019, 15:02:40

นิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา — 30 ธ.ค. 2019, 14:58:48

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนและจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 — 30 ธ.ค. 2019, 13:07:44

ติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน — 18 ธ.ค. 2019, 2:43:09

จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2562 — 4 ธ.ค. 2019, 14:04:09

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 — 25 พ.ย. 2019, 6:49:45

มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา — 14 พ.ย. 2019, 3:53:30

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย — 12 พ.ย. 2019, 3:05:51

กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562 — 21 ต.ค. 2019, 0:52:19

จ่ายเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข — 21 ต.ค. 2019, 0:44:50

งานมุทิตาจิต นายสุบิน แสงใบ — 3 ก.ย. 2019, 8:27:34

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562 — 23 ส.ค. 2019, 2:12:04

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา — 16 ส.ค. 2019, 2:34:23

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 — 13 ส.ค. 2019, 3:35:02

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเข้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา — 29 ก.ค. 2019, 13:56:36

มอบทุนการศึกษา — 10 ก.ค. 2019, 8:45:23

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ — 1 ก.ค. 2019, 9:07:52

จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานยากจน — 28 มิ.ย. 2019, 5:58:00

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 2562 — 27 มิ.ย. 2019, 4:36:14

กิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ" — 18 มิ.ย. 2019, 3:37:18

เลือกประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 — 15 มิ.ย. 2019, 0:46:57

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 — 13 มิ.ย. 2019, 7:06:36

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ๓​ มิถุนายน​ ๒๕๖๒ — 3 มิ.ย. 2019, 12:38:25

การประเมินครูผู้ช่วย วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 — 28 พ.ค. 2019, 3:53:30

โครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 — 17 พ.ค. 2019, 7:13:24

ถวายปัจจัยเนื่องในวันมาฆบูชา วัดบ้านสร้างถ่อและวัดบ้านหนามแท่ง — 22 ก.พ. 2019, 2:26:25

ตรวจสุขภาพประจำปี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก — 22 ก.พ. 2019, 1:29:40

เชฟสมชายและศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูลมังสาหาร รุ่นที่ 28 และคนไทยในประเทศจีน มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา — 12 ก.พ. 2019, 13:34:38

กิจกรรมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน — 30 ม.ค. 2019, 3:29:56

วันครู 16 มกราคม — 30 ม.ค. 2019, 3:20:37

การเข้าค่ายกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561 — 30 ม.ค. 2019, 3:06:05

การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี — 30 ม.ค. 2019, 2:40:52

ท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ — 24 ธ.ค. 2018, 3:08:19

ท่านผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี — 24 ธ.ค. 2018, 3:00:14

โครงการ พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล รุ่นที่ 5 — 14 พ.ย. 2018, 2:15:02

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ไปส่งคุณครูเบญจมาศ แสงสว่าง — 31 ต.ค. 2018, 4:33:34

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ — 31 ต.ค. 2018, 4:24:38

ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนไปให้กำลังตัวแทนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 — 31 ต.ค. 2018, 4:15:43

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29 เยี่ยมโรงเรียน — 25 ต.ค. 2018, 2:58:31

ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน — 28 ก.ย. 2018, 2:54:35

มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 ก.ย.61 — 20 ก.ย. 2018, 3:53:00

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นวัตกรรมขับขี่ปลอดภัยของหน่วยรัฐและชุมชนระหว่าง สถานีตำรวจภูธรหนามแท่ง ร่วมกับโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม — 19 ก.ย. 2018, 8:04:33

ท่านพระอาจารย์สุบน ปภาโส เจ้าสำนักวัดถ้ำอนัตตา และท่านนายก อบต.นาโพธิ์กลาง นายภิญโญ บุญยงค์ วันที่ 12 กันยายน 2561 — 14 ก.ย. 2018, 2:14:25

การประเมินครูผู้ช่วย วัน พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 — 31 ส.ค. 2018, 3:27:07

พระวิทยากร พระมหาอภิชัย ญาณวิชโย มาให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 — 31 ส.ค. 2018, 3:10:34

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดใช้พลังงาน ลดคาร์บอนไดออกไซด์ — 30 ส.ค. 2018, 2:22:16

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. วันที่ 25 ส.ค.61 — 29 ส.ค. 2018, 6:33:19

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 1561 — 21 ส.ค. 2018, 2:51:54

พิธีเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช — 10 ส.ค. 2018, 5:48:15

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 — 6 ส.ค. 2018, 9:21:56

ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนใน หมู่บ้านเขตพื้นที่บริการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม — 5 ส.ค. 2018, 14:52:27

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในกิจกรรมวันเข้าพรรษา — 5 ส.ค. 2018, 14:40:16

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 66 พรรษา — 5 ส.ค. 2018, 14:05:25

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินมาตฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา — 19 ก.ค. 2018, 7:10:41

การประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก — 18 ก.ค. 2018, 2:13:04

ประเมินครูผู้ช่วย — 13 ก.ค. 2018, 3:59:14

ฤกษ์งามยามดี ท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน — 9 ก.ค. 2018, 2:08:12

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียน — 3 ก.ค. 2018, 8:25:21

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ — 3 ก.ค. 2018, 8:13:39

โครงการการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 28 มิ.ย.61 — 2 ก.ค. 2018, 4:28:23

ผู้อำนวยการฝึก ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ค่ายที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-29 มิย 61 — 2 ก.ค. 2018, 2:40:12

ร่วมกันยืนสงบนิ่งส่งพลังใจไปถึง 13 ชีวิตที่ติดถ้ำหลวง — 2 ก.ค. 2018, 2:15:41

การอบรมพัฒนานวัตกรรมหนังสือเรียนแบบพกพาโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง(AR) — 22 มิ.ย. 2018, 15:05:06

การอบรมพัฒนา E-learning แบบมัลติมีเดีย โดยใช้โปรแกรม Moodle — 22 มิ.ย. 2018, 14:50:15

ผอ.นรเชฐ เบ้าทอง วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ค่ายที่ 3 — 22 มิ.ย. 2018, 14:13:25

ผู้อำนวยการ นายนรเชฐ เบ้าทอง เป็นผู้อำนวยการฝึก กองที่ 2 ค่ายที่ 2 รร.นาส่วงวิทยา — 16 มิ.ย. 2018, 13:44:00

พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 — 15 มิ.ย. 2018, 13:47:41

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนในโครงการ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน — 15 มิ.ย. 2018, 13:10:23

สภ.หนามแท่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดของการพนันบอลโลก — 15 มิ.ย. 2018, 12:57:34

ผอ.กล่าวต้อนรับ นายพรชัย ภูทอง รองผู้อำนวยการคนใหม่ — 15 มิ.ย. 2018, 12:53:15

ผู้อำนวยการ นรเชฐ เบ้าทอง พบปะกับนักเรียนหน้าเเรก — 2 มิ.ย. 2018, 5:17:37

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่  3 ปีการศึกษา 2561 — 28 พ.ค. 2018, 13:48:31

งานเลี้ยงส่งและงานต้อนรับ — 28 พ.ค. 2018, 12:55:20

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ — 20 พ.ค. 2018, 7:42:51

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 — 19 พ.ค. 2018, 13:38:44

ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 — 19 พ.ค. 2018, 13:37:41