โครงการ พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล รุ่นที่ 5

วันที่โพสต์: 14 พ.ย. 2018, 2:15:02

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเขียนเรียงความถึงนายกรัฐมนตรี คือ นายสิทธิชัย  ท้าวภุชงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา