การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 1561

วันที่โพสต์: 21 ส.ค. 2018, 2:51:54

  

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561วันที่ 16 สิงหาคม 1561“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม

เลิศล้ำภาษาไทย ก้าวไกลในอาเซียน”ณ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี