ท่านผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

วันที่โพสต์: 24 ธ.ค. 2018, 3:00:14

  

วันศุกร์ ที่ 21 ธันาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการ นายนรเชฐ  เบ้าทอง และรองผู้อำนวยการนายพรชัย  ภูทอง ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 7 รายการดังนี้

1. รางวัล  เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท web editor ม.1-3

2. รางวัล  เหรียญทอง  การขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3

3.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3

4.การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท 3D ปล่อยอิสระ ม.1-3

5.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3

6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 ค่ะ

7. รางวัล  ได้เข้าร่วม  การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3