การประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก

วันที่โพสต์: 18 ก.ค. 2018, 2:13:04

  

          วันที่ 15 ก.ค.2561 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายนรเชฐ  เบ้าทอง ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก

ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี