รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์: 25 พ.ย. 2020, 5:00:10

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนามแท่ง พิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ได้มีโอกาสเข้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการเสด็จฯตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครบครั้งที่ 1,000 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา อำเภอโขงเจียม