ผู้อำนวยการ นายนรเชฐ เบ้าทอง เป็นผู้อำนวยการฝึก กองที่ 2 ค่ายที่ 2 รร.นาส่วงวิทยา

วันที่โพสต์: 16 มิ.ย. 2018, 13:44:00

นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นผู้อำนวยการฝึกและเป็นวิทยากร

กองที่ 2 ค่ายที่ 2 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สหวิทยาเขต 7-9 จังหวัดอุบลราชธานี โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  

ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561