ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนไปให้กำลังตัวแทนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

วันที่โพสต์: 31 ต.ค. 2018, 4:15:43

 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายนรเชฐ  เบ้าทอง และท่านรองผู้อำนวยการ นายพรชัย ภูทอง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และได้ไปให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อมที่นำนักเรียนมาเข้าร่วมการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ที่โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนของสหวิทยาเขต 6 ไปแข่งขันต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 6-8 ธ.ค. 61 ณ ตอนนี้ มี 7 รายการ ดังนี้

1.การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท web editor ม.1-3

2.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3

3.การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3

4.การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท 3D ปล่อยอิสระ ม.1-3

5.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3

6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 ค่ะ

7. การขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3