วันครูครั้งที่ 64 ปี 2563

วันที่โพสต์: 30 ม.ค. 2020, 5:52:28

นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 64 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร วันที่ 16 มกราคม 2563