วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า 2563

วันที่โพสต์: 25 พ.ย. 2020, 4:44:14

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563 นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือไทย ณ หอประชุมโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก