โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่โพสต์: 3 ก.ค. 2018, 8:13:39

  

    โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยท่านผู้อำนวยการนรเชฐ เบ้าทอง และรองผู้อำนวยการพรชัย ภูทอง เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้