ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนและจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่โพสต์: 30 ธ.ค. 2019, 13:07:44

นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนและจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก