การอบรมพัฒนานวัตกรรมหนังสือเรียนแบบพกพาโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง(AR)

วันที่โพสต์: 22 มิ.ย. 2018, 15:05:06

        การอบรมพัฒนานวัตกรรมหนังสือเรียนแบบพกพาโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง(AR)  ชั้น 2 ห้อง 205 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ซึ่งคณะครูที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย นางจิราภรณ์ ภูทอง , นางสาวเบญจมาศ แสงสว่าง และนางสาวจิราพรรณ ดวงโสภา