การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: 12 พ.ค. 2020, 11:56:38

นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูปรางค์ทราย บุญทอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และรับมอบพจนานุกรม ไทย-จีน จาก นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมยมศึกษา เขต 29