ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนเมษายน 2563

วันที่โพสต์: 1 พ.ค. 2020, 5:05:28

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนเมษายน 2563  ครั้งที่ 3/2563 ด้วยระบบ Video Conference Google meet