จ่ายเงินปัยจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: 30 ก.ย. 2020, 3:10:38

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้ดำเนินการจ่ายเงินปัยจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องสมุดโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก