ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

วันที่โพสต์: 19 พ.ค. 2018, 13:37:41

วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 และมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนายศิรสิทธิ์ จรูญศิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เป็นประธานในพิธี