โครงการส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก และกฎหมายจราจรเบื้องต้น

วันที่โพสต์: 25 พ.ย. 2020, 4:52:42

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง โรงเรียนหนามแท่งพิิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ และสถานีตำรวจภูธรหนามแท่ง ได้จัดโครงการส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก และกฎหมายจราจรเบื้องต้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนหนามแท่งพิิทยาคม รัชมังคลาภิเษก