การเข้าค่ายกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่โพสต์: 30 ม.ค. 2019, 3:06:05

  

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้กำหนดกิจกรรมการเข้าผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั่วคราวโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก