มอบปัจจัยอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่โพสต์: 27 ก.ค. 2020, 5:08:27

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายนรเชฐ  เบ้าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการตรวจวัดคัดกรอง มีการจัดเจลล้างมือสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองตามจุดต่าง ๆ