เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: 30 ก.ย. 2020, 4:50:22

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้มีกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ ณ หอประชุมโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก