ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ

วันที่โพสต์: 20 พ.ค. 2018, 7:42:51

             โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวณปภัช บุญสมศรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

           โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ นายนรเชฐ เบ้าทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และขอต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นายพรชัย  ภูทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก