การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินมาตฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันที่โพสต์: 19 ก.ค. 2018, 7:10:41

  

         เมื่อวันที่  16-17 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินมาตฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2561 สำหรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ ห้องมุจลินท์ โรงเเรมมุกาดหารแกรด์ จังหวัดมุกดาหาร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

       1. นายพรชัย  ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

       2. นายเอกสิทธิ์ ชิงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

       3. และนายบุญเลี้ยง  อาษอาษ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป