ฤกษ์งามยามดี ท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน

วันที่โพสต์: 9 ก.ค. 2018, 2:08:12

  

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  5 กรกฎาคม 2561 ฤกษ์งามยามดี ท่านผู้บริหาร คณะและนักเรียนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้ร่วมกันดำนาในบริเวณศูนย์เศรษฐิกิจพอเพียงของโรงเรียน นำโดยท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนที่ว่างจากการจัดการเรียนการสอน