Expressions algebraiques

Escriu en forma d’expressió algebraica els enunciats següents:

 1. La diferència entre x i y =

 2. La diferència de dos nombres =

 3. La meitat d’un nombre =

 4. La quarta part de y =

 5. El triple de x =

 6. El quadrat de b =

 7. La meitat de a més 12 =

 8. El quadrat d’un nombre menys 7 =

 9. La diferència dels quadrats de a i b =

 10. El triple de x més el quadrat de y menys el doble de z =

Escriu de forma algebraica les següents relacions:

 1. La diferència entre un nombre i 9 =

 2. El triple d’un nombre =

 3. Divideix un nombre per 6 =

 4. L’edat d’una persona d’aquí a deu anys =

 5. Resta a 10 el doble d’un nombre =

 6. En Pau té 8 anys més que el seu germà. El seu pare té el doble d’anys que en Pau =

 7. El quadrat d’un nombre més la seva quarta part =

 8. La veïna gasta 10 vegades la quantitat d’aigua que gastem a casa meva =

 9. El doble d’un nombre menys la diferència entre el nombre i 8 =

 10. He comprat taronges a 2€ el quilo, peres a 3€ el quilo i préssecs a 4€ =

Escriu l’expressió algebraica corresponent a l’enunciat:

 1. L'edat d’una persona fa 15 anys.

 2. Suma 5 al triple d’un nombre.

 3. L'Àngela té 3 anys menys que la seva germana.

 4. Tres vegades un nombre menys la seva meitat.

 5. El meu cotxe val 2.500€ menys que el de la Carme.

 6. La suma de dos nombres consecutius.

 7. L'edat d’en Joan és el triple de la del seu fill més 5 anys.

 8. La suma de dos nombres elevada al quadrat.

 9. Resta un nombre del seu quadrat.