Sentrum sør

Kartlegging av eksisterende verdier

sør-digitalisering-A3-7000.pdf

Kartet viser resultatene fra verksted om eksisterende verdier som ble holdt 20. juni 2018.

Topografikart

Overordnet landskapsform og topografi (helningskart). Kote = 1 meter

Sentrum sør i bilder


Foto: Carl-Erik Eriksson og Jørn Adde