Sentrum sør

Kartlegging og stedsanalyse av sentrum sør: Øya, Elgeseter, Gløshaugen og Lerkendal

Historiske verdier

Natur og landskap

Byform og bystruktur

Byliv og bomiljø

Transport og mobilitet

Pågående planer i sentrum sør

Forslag til planprogram for samlet campus i Trondheim

Detaljregulering, Nidarø og Trondheim Spektrum, Øya

Reguleringsplan for Elgeseter gate

Strategier og veiledere

Høyhus på Lerkendal, Tempe og Sluppen

Overordnede planer

Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020

Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Digitalt plankart