Sentrum øst

Kartlegging og stedsanalyse av sentrum øst: Nyhavna, Lademoen, Møllenberg og Bakklandet

Historiske verdier

Natur og landskap

Byform og bystruktur

Byliv og bomiljø

Transport og mobilitet