Sentrum øst

Samlet stedsanalyse sentrum øst: Nyhavna, Lademoen, Møllenberg og Bakklandet

Kartet kan lastes ned her for bedre kvalitet og lesbarhet.


Kartlegging av eksisterende verdier

Kartet viser resultatene fra verksted om eksisterende verdier som ble holdt 20. juni 2018.

Kartet kan lastes ned her for bedre kvalitet og lesbarhet.


Topografikart

Overordnet landskapsform og topografi (helningskart). Kote = 1 meter

Sentrum øst i bilder

Solsiden og Dokkparken

Nedre Elvehavn med Bispehaugen skole i bakgrunnen

Bryggerekka på Bakklandet

Talerøret på Ladehammeren

Foto alle bilder: Trondheim kommune/Carl-Erik Eriksson/Geir Hageskal


Bakklandet

Nyhavna

Sykkelheisen Trampe

Hendelser på Nyhavna