Østmarkveien

stedsanalyse

Samlet stedsanalyse

Østmarkveien_samlet analyse.pdf
Magneter er det som får folk til å oppsøke et sted. Vi har definert tre typer magneter:

Medvirkningsmateriale

Dette er materiale for deg som skal holde gjestebud der tema for diskusjon er lokalsenterutvikling.

Trykk på bildet for å komme til nedlastbart dokument med bilder og kart over lokalsenteret.

østmarkveien.pdf